ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 พ.ย.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 4 พ.ค. 2564 [2021-05-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ประกาศราคาผู้ชนะจ้างเหมาบริการ เดือน เม.ย 2564  [2021-05-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 [2021-05-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 29 เม.ย.2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัังบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [2021-04-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 28 เม.ย.2564  [2021-04-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 27 เม.ย.2564 . [2021-04-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 เม.ย 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือท่าเทียบเรือประมงให้ปฏิบัติตามหนังสือขอความร่วมมือของด่านตรวจประมงเพชรบุรี [2021-04-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 เม.ย.2564 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ [2021-04-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 26 เม.ย.2564 ... [2021-04-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี เรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 25 เม.ย.2564 ... [2021-04-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี เรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวัน วันที่ 21 เม.ย.2564  [2021-04-22 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 เม.ย.2564 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง .อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ  [2021-04-19 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี เรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวัน วันที่ 19 เม.ย.2564  [2021-04-19 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2564 [2021-04-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี เรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวัน วันที่ 16 เม.ย.2564  [2021-04-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 เม.ย.2564 [2021-04-07 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 เม.ย.2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2021-04-07 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติการเรือประมงที่แจ้งเข้าออก ประจำเดือน มีนาคม 2564 [2021-04-05 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 1 เม.ย.2564 [2021-04-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 มี.ค.2564 [2021-04-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 29 มี.ค.2564 [2021-03-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 มี.ค.2564 [2021-03-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 มี.ค.2564 [2021-03-24 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 23 มี.ค.2564 [2021-03-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 23 มี.ค.2564 [2021-03-23 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 18 มี.ค.2564 [2021-03-18 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 มี.ค.2564 [2021-03-17 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 16 มี.ค.2564 [2021-03-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 16 มี.ค.2564 [2021-03-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 12 มี.ค.2564 [2021-03-12 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 พ.ย.2563 

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |  อ่าน: 85 ครั้ง

 

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต