ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 พ.ย.2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 พ.ย.2565

  • [2023-02-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 3 ก.พ.2566 [2023-02-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 3 ก.พ.2566 [2023-01-31] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ม.ค.2566 [2023-01-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 ม.ค.2566 [2023-01-24] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2566 [2023-01-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 ม.ค. 2566 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2023-01-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 19 ม.ค. 2566 [2023-01-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 19 ม.ค.2566 [2023-01-17] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 ม.ค.2566 [2023-01-13] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 13 ม.ค. 2566 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 พ.ย.2565 


             เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายปราโมทย์ ฉิมหาด หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณิรินทร์ เฮงเจริญ นายชัยยุทธ ทองสุข เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดเพชรบุรี และคณะทำงานบรูณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ. ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบผลการบูรณาการร่วมกันใน ปี 2565 ที่ผ่านมา และวางแผนในการตรวจบูรณาการแรงงานประมง ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป