ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 21 ม.ค. 2565 เรื่อง รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 21 ม.ค. 2565 เรื่อง รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี

  • [2022-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 พ.ค.2565 เรื่อง โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman shop ของกรมประมง [2022-05-24] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 พ.ค.2565 เรื่อง โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2022-05-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2565 [2022-05-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 19 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 12 พ.ย.2566 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2022-05-10] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 พ.ค.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบรี [2022-05-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 21 ม.ค. 2565 เรื่อง รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี 


            วันที่ 21 มกราคม 2565 นายปราโมทย์ ฉิมหาด หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานกรมประมงเพชรบุรี โดยมีรองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี