ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมง และท่าเทียบเรือประมงกับตำรวจภูธรภาค 7

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมง และท่าเทียบเรือประมงกับตำรวจภูธรภาค 7

  • [2022-05-25] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 พ.ค.2565 เรื่อง โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman shop ของกรมประมง [2022-05-24] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 พ.ค.2565 เรื่อง โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 20 พ.ค.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2022-05-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2565 [2022-05-19] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 19 พ.ค.2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2022-05-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 12 พ.ย.2566 เรื่อง เรือที่ของดใช้และไม่ออกทำการประมง อำเภอบ้านแหลม - อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [2022-05-10] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 พ.ค.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบรี [2022-05-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 8 พ.ค. 2565

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมง และท่าเทียบเรือประมงกับตำรวจภูธรภาค 7 


            วันที่ 20 มกราคม 2565 นายปราโมทย์ ฉิมหาด หัวหน้าด่านตรวจประมงเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธนพัฒน โสมาศรี นักวิชาการประมง ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง กับตำรวจภูธรภาค 7 ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรี ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ตรวจท่าเทียบเรือ บ้านเรือสินสาธิต – โชคพรหมสิน ในพื้นที่ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลปรากฏว่าท่าเรือที่ตรวจทั้ง 2 ท่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆครบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย