อธิบดีกรมประมงเปิดป้าย “อาคารสำนักงานใหม่ของด่านตรวจประมงกระบี่”

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • อธิบดีกรมประมงเปิดป้าย “อาคารสำนักงานใหม่ของด่านตรวจประมงกระบี่”

 • [2023-05-30] ร่วมกิจกรรม"บูรณาการตรวจเรือกลางทะเล" [2023-05-29] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-05-24] ด่านตรวจประมงกระบี่ บริการวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน [2023-05-23] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-05-12] คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2023-04-28] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน เมษายน 2566 [2023-04-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนเมษายน 2566 [2023-04-07] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน มีนาคม 2566 [2023-04-04] ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-04] ปิดอ่าวทะเลอันดามัน 2566 ตั้งแต่ 1 เม.ย- 30 มิ.ย 66

  อธิบดีกรมประมงเปิดป้าย “อาคารสำนักงานใหม่ของด่านตรวจประมงกระบี่” 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  วันที่ 25 มีนาคม 2566 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๙ (สตูล) และนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานใหม่ของด่านตรวจประมงกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๙ (สตูล) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง

  ในการนี้ ท่านอธิบดีกระมประมง ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ ด่านตรวจประมงกระบี่ และรับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านตรวจประมงกระบี่และผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

  สำนักงานด่านตรวจประมงกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 629 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 9,800,000 บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 แล้วเสร็จวันที่ 25 มกราคม 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 300 วัน บนพื้นทีของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่จำนวน 3 ไร่ แบ่งเป็น อาคารสำนักงานขนาด 220 ตรม.

  1 หลัง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการ บ้านแฝด 1 หลัง ซึ่งเดิมเป็น “ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ (Krabi Port-IN Port-Out Control Center: PIPO)” จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้บ้านพักรับรองของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่เป็นอาคารสำนักงาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 กรมประมงได้ปรับโครงสร้างภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และเปลี่ยนเป็น “ด่านตรวจประมงกระบี่” ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน มีภาระกิจหลักในการตรวจสอบ ควบคุม การทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่แจ้งเข้าออก ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ ตรวจสอบการดำเนินการของท่าเทียบเรือประมง และปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง