ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ประจำปี 2565


ปริมาณสัตว์น้ำไทยที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook