ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

  • [2023-05-30] ร่วมกิจกรรม"บูรณาการตรวจเรือกลางทะเล" [2023-05-29] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-05-24] ด่านตรวจประมงกระบี่ บริการวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน [2023-05-23] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-05-12] คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Flying Inspection Team : FIT) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2023-04-28] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน เมษายน 2566 [2023-04-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนเมษายน 2566 [2023-04-07] กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือน มีนาคม 2566 [2023-04-04] ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-04-04] ปิดอ่าวทะเลอันดามัน 2566 ตั้งแต่ 1 เม.ย- 30 มิ.ย 66

    ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น นางศิริพร  ชัยจักร  หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือกระบี่ เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและที่ผ่านมา การรายงานกรณีลูกเรือเปลี่ยนแปลงบ่อย การรายงานเกี่ยวกับเรือกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ร่วมหารือข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงกระบี่ (สำนักงานใหม่)