ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566

  • [2023-03-12] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 [2023-03-10] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 [2023-03-03] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [2023-03-02] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-26] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-23] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-19] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-16] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 12-15 กุมาพันธ์ 2566 [2023-02-12] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9-11 กุมาพันธ์ 2566

    ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 31 มกราคม 2566 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์  คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงเรื่อง แนวเขตทะเลชายฝั่งตามกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565 ที่แปลงค่าพิกัดแล้ว แก่เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงกระบี่ โดยมีนายเจริญชัย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมชี้แจง เพื่อเน้นย้ำและสร้างความเข้าใจให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือทราบเกี่ยวกับพิกัดแนวเขตทะเลชายฝั่งตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565 ที่แปลงค่าพิกัดแล้ว โดยแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชั่น Fisheries Touch      พร้อมทั้งเน้นย้ำและทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออก การปฏิบัติกรณี VMS ขาดส่งสัญญาณ ผู้เข้าร่วม 14 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย