ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมกราคม 2566

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมกราคม 2566

  • [2023-03-12] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 10-11 มีนาคม 2566 [2023-03-10] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566 [2023-03-03] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [2023-03-02] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-27] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-26] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-23] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-19] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-16] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 12-15 กุมาพันธ์ 2566 [2023-02-12] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9-11 กุมาพันธ์ 2566

    ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมกราคม 2566 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


    วันที่ 30 มกราคม 2566 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต9 (สตูล) จัดประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยมีว่าที่นาวาเอก อรรฆพงษ์ บรรพบุตร หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด กระบี่ นายทหารประสานงานความมั่นคง จ.กระบี่และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงกระบี่ เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมกราคม 2566 และที่ผ่านมา ทบทวนการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก pipo manual ของแต่ละหน่วยงาน ชี้แจงเกี่ยวกับเรือกลุ่มเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงลูกเรือของเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เน้นย้ำการตรวจสอบการจับสัตว์น้ำ ทั้งชนิด ขนาด จำนวน สถานที่และความสอดคล้องของจำนวนวันและเครื่องมือที่แจ้งออกไปทำการประมง และรับฟังกฎระเบียบใหม่ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เช่นการปรับเปลี่ยนหนังสือคนประจำเรือประมง ของกรมเจ้าท่า ที่จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบเรือประมงพาณิชย์ทราบ รวมทั้งรับฟัง ติดตามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน