ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 • [2023-01-28] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 23-26 มกราคม 2566 [2023-01-25] หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง [2023-01-25] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ออกตรวจสอบปัจจัยการผลิต ณร้านค้าปัจจัยการผลิต [2023-01-20] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 17-19 มกราคม 2566 [2023-01-19] หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2023-01-17] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 14-16 มกราคม 2566 [2023-01-14] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566 [2023-01-11] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 9-10 มกราคม 2566 [2023-01-04] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [2023-01-03] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2566

  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงกระบี่ รายละเอียดดังนี้
            เพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าประจำปี ปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเรือประมง ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ และแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่า ซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ 
  (ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ราย)