ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่

  • [2023-02-06] ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2566 [2023-02-03] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราคม 2566 [2023-02-02] ประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-01-28] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 23-26 มกราคม 2566 [2023-01-25] หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง [2023-01-25] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ออกตรวจสอบปัจจัยการผลิต ณร้านค้าปัจจัยการผลิต [2023-01-20] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 17-19 มกราคม 2566 [2023-01-19] หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมสัมมนาสร้างความรับรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2023-01-17] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 14-16 มกราคม 2566 [2023-01-14] ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566

    ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่  

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายจิรศักดิ์ แดสา นักวิชาการประมง เข้าปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล พื้นที่จังหวัดกระบี่ ด้วยเรือหลวงแหลมสิงห์ โดยการนี้ได้เข้าทำการตรวจสอบเรือประมงจำนวนทั้งหมด 4 ลำ ได้แก่ เรือป.โชคสมเกียรติ 1  เรือรุ่งนภาชัย 2 เรือป.ปิ่นมณี 3 และเรือศิริวารินทร์ 9 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง