กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่

  • [2022-09-05] จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA Act (ครั้งที่ 2) [2022-09-05] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-01] จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA ACT [2022-08-26] ร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงำนประมงในทะเลพื้นที่จังหวัดกระบี่ [2022-08-22] สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับMarine Mammal Protection Act. ของประเทศสหรัฐอเมริกา [2022-08-17] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Flying Inspection Team : FIT) [2022-08-12] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [2022-08-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2022-08-06] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 [2022-08-02] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

    กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้บริหารกรมประมง และสื่อมวลชน ในการดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ โดยได้ร่วมบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงกระบี่ (PIPO) และการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือและการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ซึ่งศูนย์ PIPO เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ป้องกันการทำประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง การใช้แรงงานในภาคประมง การตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจากการจับสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภค เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน และรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล