กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 • [2022-08-12] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [2022-08-09] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2022-08-06] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 [2022-08-02] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [2022-07-30] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 [2022-07-26] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 [2022-07-22] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือหน้าท่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [2022-07-19] ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 [2022-07-08] กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน ณ จังหวัดกระบี่ [2022-07-07] รายงานข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565??

  ด่านตรวจประมงกระบี่ สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงช่วยกันดูแลรักษาทะเลโดยการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลและช่วยกันเก็บขยะที่ตกค้างในทะเลขึ้นมาทิ้งที่ฝั่ง??

  ????ด่านตรวจประมงกระบี่ ขอขอบคุณเรือประมงทุกลำที่ให้ความร่วมมือ

  เรือศรีอำนวยชัย 11 เรือศรีอำนวยชัย 1 เรือป.โชคสมเกียรติ 1 เรือสาวทะเล 1 เรือศรีมงคลชัย 2 เรือโชคภาพิมล 19 เรือนำทวี 1 เรือยุทธชัยนาวี 4 เรือพรนาวีนำโชค 1 เรือก.สินสมุทนำโชค 111 เรือก.สินสมุทนำโชค 1