เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

  • [2022-12-02] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่2) [2022-12-01] นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการควบคุทการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง [2022-11-23] ผลการปฏิบัติงานประำวันที่ 22 พ.ย.65 [2022-11-11] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [2022-11-02] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-10-07] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน 2565 [2022-10-05] ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง [2022-09-05] จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA Act (ครั้งที่ 2) [2022-09-05] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [2022-09-01] จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมและมาตรการ MMPA ACT

    เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564  

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    ในวันที่ 26 พ.ย.64 นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Zoom โดยมีพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม มีการแจ้งนโยบายการดำเนินงานของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2564 และการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมง และร่วมกันพิจารณาบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมง