กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ด่านตรวจประมงกระบี่::ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [2021-12-03 ] ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [2021-12-03 ] ขอขอบคุณเรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ทุกลำ ที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [2021-11-29 ] เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564  [2021-11-29 ] ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการในพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว  [2021-11-29 ] ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-29 ] ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมชาวประมงกระบี่ [2021-11-24 ] รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2564 [2021-11-24 ] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [2021-11-24 ] ต้อนรับ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่  [2021-11-17 ]

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 63 ครั้ง


"กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564"

::: วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ นำโดย นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ช่วยกันบำรุงรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน รวมทั้งทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้บริเวณรอบสำนักงานเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่น่าทำงาน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคีในองค์กร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย