ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ "ด้านประมง"  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมชาวประมงกระบี่ [2021-11-24 ] รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2564 [2021-11-24 ] ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  [2021-11-24 ] ต้อนรับ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่  [2021-11-17 ] ต้อนรับ พล.ต.อ จารุวัฒน์  ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมงอ2  [2021-11-17 ] ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ เรื่อง การมอบหมายงาน แผนการปฏิบัติงานของปี 2565 และ แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 [2021-11-17 ] ข่าวดี…สำหรับผู้ว่างงาน เปิดรับสมัคร “ แรงงานในเรือประมง” จำนวนมาก ! เงินดี สวัสดิการคุ้มครองตามกฎหมาย [2021-11-17 ] เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง [2021-11-17 ] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) [2021-11-17 ] การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-17 ]

ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ "ด้านประมง"  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 50 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

"ด้านประมง"  ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ