ตรวจประเมินการจักทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา

ตรวจประเมินการจักทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา 

 เผยเเพร่: 2018-05-14  |  อ่าน: 216 ครั้ง


วันที่ 27-28  พฤษภาคม 2564  นางณัฐธยาน์  คงขึม  นักวิชาการประมงปฏิบัติ ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง  ตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564  ข้อ 1.5 จำนวน 8 ท่า  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารท่าเทียบเรือ การจัดทำแบบสรุปรายวัน (DP) การจัดทำบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ โดยตรวจสอบตามแนวทางการตรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบ Thai Flag Catch Certificate ผลการตรวจสอบทุกท่าเทียบเรือจัดทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามประกาศฯกำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบในแบบตรวจประเมินท่าเทียบเรือและในระบบรายงานผลการตรวจท่าเทียบเรือ