โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [2021-10-25 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [2021-06-04 ] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-06-03 ] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-02-18 ] ประกาศเจตนารมณ์ [2021-01-20 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2020-07-24 ] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [2020-07-17 ] การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ [2020-06-16 ] คชก.ระยะที่ 2 [2020-05-12 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ทางการเพาะเลี้ยง [2020-04-21 ]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 514 ครั้ง


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง โดยนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างพร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดย นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 500 ตัว บริเวณเกาะพร้าวนอก ภายในอ่าวสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา และกิจกรรมขอขมาแม่น้ำ ในกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูชีวิต หลังวิกฤติโควิด-19" ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวชุมชนบ้านสลักเพชร