">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  • [2022-05-12] สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากะรังจุดฟ้า [2022-05-12] สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากุเราหนวดสี่เส้น [2022-03-17] คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง [2022-01-21] No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญในทุกเทศกาลและในทุกโอกาส [2021-10-25] กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [2021-09-29] กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [2021-06-04] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2021-06-03] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-02-18] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-01-20] ประกาศเจตนารมณ์

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง โดยนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างพร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดย นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 500 ตัว บริเวณเกาะพร้าวนอก ภายในอ่าวสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา และกิจกรรมขอขมาแม่น้ำ ในกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูชีวิต หลังวิกฤติโควิด-19" ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวชุมชนบ้านสลักเพชร