โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [2021-06-04 ] จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ [2021-06-03 ] นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด... [2021-02-18 ] ประกาศเจตนารมณ์ [2021-01-20 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  [2020-07-24 ] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [2020-07-17 ] การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ [2020-06-16 ] คชก.ระยะที่ 2 [2020-05-12 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ทางการเพาะเลี้ยง [2020-04-21 ] สำหรับเรือประมงพาณิชย์ [2020-04-09 ] แนวทางป้องกันเชื้อ Covid - 19 [2020-04-08 ] กรมประมงขยายระยะเวลาโครงการ คชก. เพื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง [2020-04-03 ] เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ [2020-02-12 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กร์ที่ดี [2020-02-04 ]  ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์ [2020-01-31 ] มาตรา 78 [2020-01-17 ] แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 [2020-01-14 ] แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 [2020-01-14 ]  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน  [2019-12-06 ] ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง [2018-10-31 ] แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2018-10-09 ] ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง [2018-09-11 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล) [2018-09-06 ] ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก [2018-08-14 ] การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย [2018-05-18 ] ประกาศเจตจำนงสุจริต  [2018-05-02 ] กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต [2018-03-29 ] ลูกพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2561 [2018-02-22 ] ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล [2017-12-29 ] ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง" [2017-07-14 ]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 เผยเเพร่: 2017-07-14  |  อ่าน: 392 ครั้ง

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง โดยนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างพร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดย นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 500 ตัว บริเวณเกาะพร้าวนอก ภายในอ่าวสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา และกิจกรรมขอขมาแม่น้ำ ในกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูชีวิต หลังวิกฤติโควิด-19" ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวชุมชนบ้านสลักเพชร