..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิก

  • [2022-09-27] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 [2022-09-13] !!!แจ้งเตือน เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ [2022-09-13] วันที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 2 ซม. จำนวน 5,000 ตัว ร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์ทะเลไทย” ภายใต้กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชน [2022-09-13] จัดกิจกรรมคลินิคสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิค (ต่อ) [2022-09-07] จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิก [2022-06-09] ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน [2021-11-25] ยกเลิกช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน APD [2021-04-21] มาตรฐานการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ [2021-04-09] มกษ.7436 [2020-12-24] โควิด-19 ไม่ติดสัตว์น้ำ

    จัดกิจกรรมคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำเคลื่อนที่ mobile คลินิก