ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(กาญจนบุรี)


[2020-06-02] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง [2020-02-04] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2019-09-03] ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(กาญจนบุรี) [2019-03-17] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล [2018-12-20] รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ [2018-08-14] รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต ๒(สงขลา)

ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(กาญจนบุรี)