ติดต่อหน่วยงาน 


เลขที่ 123/18 ถนนนาเกลือ หมู่ที่ 8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  94000

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ;  pipopattani94@gmail.com

โทร/โทรสาร. 0 7341 4213

  • ติดต่อ VMS
  • ติดต่อประสานงาน

โทร. 0 7341 4338   

  • เกี่ยวกับแจ้งเรือเข้าออก  

ID LINE

  • ศูนย์ฯ ปัตตานี  ; @zsp0462v
  • fip สายบุรี      ; @gpc8753r