๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงปัตตานี ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๒ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๙ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๗ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๕ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๔ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ]

๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงปัตตานี ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |  อ่าน: 545 ครั้ง


๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงปัตตานี ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้ออุปสรรคในการปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ปัตตานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี