เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี

จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๒ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๙ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๗ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๕ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๔ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๑ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๐ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  [2019-04-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  [2019-04-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  [2019-04-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  [2019-04-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  [2019-04-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ [2019-03-18 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๔ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2019-03-18 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ [2019-03-18 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๒ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2019-03-18 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๑ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [2019-03-18 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๙ ปีที่๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ [2018-10-15 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๘ ปีที่๑ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ [2018-10-15 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๗ ปีที่๑ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ [2018-10-15 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๖- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-09-09 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑- ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ [2018-09-09 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๑ ประจำวันที่ ๑๖- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [2018-08-21 ] ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือ ประมงปัตตานี ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม [2018-08-02 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2018-08-02  |  อ่าน: 735 ครั้ง

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงปัตตานี เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง พร้อมนี้เพื่อรองรับ การแจ้งผ่านระบบออนไลน์  ระบบ single window ๔ fishing fleet  หรือ e-pipo รับฟังปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกของเรือประมง และประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง