เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี

จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๒ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  [2019-12-21 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๒๐ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๙ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๘ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๗ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  [2019-10-19 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๕ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๔ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ] จดหมายข่าว ศจร.ปัตตานี ฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๒ ประจำวันที่ ๑-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒  [2019-09-03 ]

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ สมาคมประมงการประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |  อ่าน: 825 ครั้ง


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงปัตตานี เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการแจ้งเข้าออกเรือประมง พร้อมนี้เพื่อรองรับ การแจ้งผ่านระบบออนไลน์  ระบบ single window ๔ fishing fleet  หรือ e-pipo รับฟังปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกของเรือประมง และประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง