วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 น. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ รอง ผบ.ทรภ.2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ปัตตานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานด่านตรวจประมงปัตตานีได้จัดประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงปัตตานี [2021-02-16 ] วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2562  [2019-02-19 ] วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ห้องชีวิว ชั้น 7 โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา [2019-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ ตามคำสั่ง ศปมผ. ได้ลงพื้นที่ศจร.ปัตตานี [2019-02-19 ] วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่1/2562  [2019-02-18 ] วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน  [2019-02-18 ] วันที่ 24 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 10.00 น. พล.ร.ต.สำเริง จันทร์โส รอง ผบ.ทรภ.2/รอง ผอ.ศรชล.เขต 2 พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี [2019-01-24 ]  วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสหวิชาชีพ บูรณาการตรวจเรือประมงทะเล [2019-01-24 ] วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศจร.ปัตตานี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดปัตตานี ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการระดับอำเภอ [2019-01-10 ] วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2561 [2019-01-10 ] วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. หัวหน้าศจร.ปัตตานี มอบหมายให้ นายฟารีซี มะหมัด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-10 ] “ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี” ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ขอให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย.  [2019-01-04 ] วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เสธ.ทร./เสธ.ศปก.ทร. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO ปัตตานี [2018-12-20 ] ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมง [2018-12-20 ] โครงการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน [2018-12-20 ] แนวทางปฎิบัติของเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายฝั่งทำการประมงจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน [2018-12-20 ] วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานีจัดประชุมชี้แจงและแนะนำวิธีการใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certification [2018-12-18 ] วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นาวาเอกโชคชัย เรืองแจ่ม ผอ.สส.บก.ทรภ.2/หน.ฝสส.ศรชล.เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ปัตตานี [2018-12-17 ] วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมวิสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี [2018-11-25 ] ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี [2018-10-21 ] ผอ.ศรชล.เขต๒/ผบ.ทรภ.๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี  [2018-10-15 ] เสธ.ทรภ.๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี [2018-10-06 ] วันที่23 กันยายน 2561 นายธนพร ศรีรางกูล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เพื่อติดตาม แนะนำ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในการปฏิงาน ของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี [2018-09-26 ] วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2561 [2018-09-18 ] เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์ [2018-06-23 ] วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 น. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ รอง ผบ.ทรภ.2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ปัตตานี  [2018-05-18 ] 28 มี.ค.61พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รอง หน.ผทพ.พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ pipo ปัตตานี  [2018-03-28 ] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนLOGBOOK [2018-01-31 ] 10/01/2561 นาวาเอก สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รอง เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 2 / รอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศรชล.เขต 2 และคณะฯ ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี [2018-01-14 ] น.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี [2017-12-14 ]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 น. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ รอง ผบ.ทรภ.2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ปัตตานี  

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |  อ่าน: 429 ครั้ง

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 น. พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ รอง ผบ.ทรภ.2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ปัตตานี โดยมี น.ท.วิวัฒน์ ขุนพรรณราย หัวหน้าศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย