">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน

  • [2022-06-29] ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓(เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๕) [2022-06-29] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [2022-06-29] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [2022-06-13] ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงาน ก.พ.ร. และศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [2022-05-30] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี [2022-05-30] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [2022-05-30] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [2022-05-28] ประชาสัมพันธ์ กรมประมงขยายเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คชก.64 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [2022-05-19] ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติการเข้าสอบ [2022-05-12] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

    ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน