วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ล๊อคตรึง VMS ให้แก่เรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ล๊อคตรึง VMS ให้แก่เรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • วันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ล๊อคตรึง VMS ให้แก่เรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     บริการประชาชน  บริหารจัดการเรือประมง


    วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสุชาติ พรหมสมบัติ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายณฤพล กรุณกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ล๊อคตรึง VMS ให้แก่เรือประมงในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย