เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (IOM) ตรวจเยี่ยมศูนย์ pipo คุระบุรี

แนวทางการดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ซึ่งหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 [2020-04-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักรฉบับที่่ 2 [2020-04-10 ] กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา [2020-01-09 ] แนะนำการตรวจเรือประมงพาณิชย์ประเภทเครื่องมือ เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ) [2019-06-24 ] กีฬาสัมพันธ์ [2019-01-24 ] ประชาสัมพันธ์ [2018-12-19 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2018-10-03 ] ประชาสัมพันธ์ [2018-03-16 ] ประชาสัมพันธ์ [2018-03-12 ] โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซด์กรมประมง ให้บุคลากรส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2 [2018-02-23 ]

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (IOM) ตรวจเยี่ยมศูนย์ pipo คุระบุรี 

 เผยเเพร่: 2018-02-23  |  อ่าน: 794 ครั้ง


องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOMมีพันธกรณีภายใต้หลักการที่ว่า การย้ายถิ่นที่มีมนุษยธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยชี้แจงภาระหน้าทีของหน่วยงาน(IOM)ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทราบ ภารกิจหลักๆของหน่วยงาน (IOM) มุ่งเน้นดูแลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานแรงงานที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักนำเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานและผู้อพยพย้ายถิ่น โดยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงต่างประเทศ เป็นต้น การทำงานในภายหน้าอาจมีการประสานงานและแรกเปลี่ยนข้อมูลกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือถ้าหน่วยงาน ศจร.พบปัญหาที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์สามารถประสานขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ (IOM) ประจำพื้นที่ จ.พังงาได้