โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-07-27  |  อ่าน: 73 ครั้ง

 

โครงสร้างหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง
นายชูศักดิ์ จงงาม
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

เจ้าพนักงานประมง
นายพลาธิป อภินันท์ศิริ
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

นายท้ายเรือ

นายหัสดิน คันธภูมิ
นายท้ายเรือ ส๒

นายท้ายเรือ

นายธนวินท์ พุ่มไสว
นายท้ายเรือ ส๒

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพันธ์ ทาเครือ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย ไชยชนะ
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายบุญเที่ยง สอนปาละ
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒

ช่างเครื่องเรือ

นายโอภาส อ่อนจันทร์
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
ชั้น ๑

ช่างเครื่องเรือ

นายวิเชษฐ ตาคำ
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
ชั้น ๑

ช่างเครื่องเรือ

นายนฤพนธ์ ฤทธินาคา
ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
ชั้น ๑

กะลาสี

นายวิเทต ทองผิว
กะลาสี
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวขนิษฐา ศรีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล