ติดต่อวัตถุอันตราย

ติดต่อวัตถุอันตราย 

 เผยเเพร่: 2018-11-21  |  อ่าน: 789 ครั้ง

 

โทร: 0 2940 6818

อีเมล: haz.fishimex@gmail.com

สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)