วันที่ 24-25 ธ.ค.2562 เวลา 20:30 - 00.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็นจำนวน 66 กล่อง น้ำหนัก 858 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบิน CX778 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-10-18 ] วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ได้รับการประสานจากด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดำเนินการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบการกักกันพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมีชีวิตที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังสถานกักกันในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 45 กล่อง ปริมาณ 355 ตัว ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามเอกสารใบอนุญาต จึงได้ดำเนินการกักกันเพื่อรอผลตรวจโรคตามระเบียบต่อไป [2021-10-18 ] วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ประกอบการ แพปลา เรือประมง แรงงานประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งจัดขึ้นโดยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต [2021-10-18 ] วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลสวยงามมีชีวิตไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเที่ยวบิน SQ735 จำนวน 22 กล่อง ปริมาณ 4,656 ตัว จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-10-18 ] วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2021-10-13 ] วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2021-10-13 ] วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็นจำนวน 169 กล่อง น้ำหนัก 2,197 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบิน CX778 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-10-13 ] วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการนำเข้ากุ้งก้ามกรามแช่เย็นจำนวน 38 กล่อง น้ำหนัก 535.4 กิโลกรัม จากประเทศศรีลังกา เที่ยวบินที่ QR840 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-10-13 ] วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2021-10-13 ] วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็นจำนวน 155 กล่อง น้ำหนัก 2,015 กิโลกรัม ไปยังฮ่องกง เที่ยวบิน CX778 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-10-13 ]

วันที่ 24-25 ธ.ค.2562 เวลา 20:30 - 00.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 เผยเเพร่: 2021-10-13  |  อ่าน: 80 ครั้ง