วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7189/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2021-11-24 ] วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมีชีวิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 100 กล่อง ปริมาณ 800 ตัว และดำเนินการควบคุมการขนย้าย ไปยังสถานกักกันในจังหวัดพังงา ผลการตรวจสอบถูกต้องตรงตามเอกสารใบอนุญาต จึงได้ดำเนินการกักกันเพื่อรอผลตรวจโรคตามระเบียบต่อไป [2021-11-24 ] วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ตมอบหมายให้ นายอรรถพล ปัตเมฆ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต สังกัดด่านตรวจประมงภูเก็ต ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) เป็นประธานจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ประจำศูนย์ PIPO ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก หน้าท่าเทียบเรือ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงภูเก็ต [2021-11-23 ] วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งก้ามกรามแช่เย็นจากประเทศศรีลังกา เที่ยวบิน QR 978 จำนวน 25 กล่อง น้ำหนัก 336.20 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบชนิด และปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-11-23 ] วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกปลาทะเลแช่เย็น จำนวน 99 กล่อง น้ำหนัก 1,287 กิโลกรัม และกุ้งมังกรมีชีวิต จำนวน 9 กล่อง น้ำหนัก 135 กิโลกรัม ปลายทางฮ่องกงเที่ยวบิน CX778 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-11-23 ] วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง จำนวน 7 กล่อง น้ำหนัก 64.50 กิโลกรัม ไปยังประเทศมาเลเซีย และปลาทะเลสวยงามมีชีวิต จำนวน 24 กล่อง ปริมาณ 4,800 ตัว จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-11-23 ] วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศรายุทธ์ เมธินาพิทักษ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ (PIPO ภูเก็ต) เพื่อชี้แจงแนวทางในการตรวจเรือ ณ ท่าเทียบเรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO โดยพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ และคณะ ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-23 ] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งก้ามกรามแช่เย็นจากประเทศศรีลังกา เที่ยวบิน QR 978 จำนวน 37 กล่อง น้ำหนัก 486.500 กิโลกรัม ผลการตรวจสอบชนิด และปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-11-23 ] รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยและข้อมูลการสั่งตรวจ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 [2021-11-23 ] วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ตตรวจสอบการส่งออกปูทะเลนิ่มแช่เย็นจำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 11 กิโลกรัม ไปยังประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ SQ735 จากการตรวจสอบชนิดและปริมาณสินค้าถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงทำการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป [2021-11-12 ]

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ(PSCC) และศรชล.จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5519/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานภาคประมง โดยจัดชุดตรวจเคลื่อนที่ออกตรวจท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

 เผยเเพร่: 2021-11-12  |  อ่าน: 41 ครั้ง