ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 


ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

๑. ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ     รายละเอียด

๒. รายงานผลประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง     รายละเอียด