เปิดงานนิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 [2021-10-14 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกันยายน2564 [2021-10-14 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-14 ] เนื่องในวาระครบรอบ ๙๕ ปี ของการสถาปนากรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกรมประมงได้จัดทำหนังสือชุด  “ใต้ร่มพระบารมี  [2021-10-05 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2564 [2021-09-06 ] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [2021-07-08 ] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [2021-07-08 ] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [2021-07-01 ] ข้อปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน [2021-06-28 ]

เปิดงานนิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 

 เผยเเพร่: 2021-06-28  |  อ่าน: 508 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 19.45 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ข่วงเกษตรม่วนใจ๋” นิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ ได้นำเสนอนิทรรศการในกรอบแนวคิดต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิต สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 โดยมี หน่วยงานกรมประมงจังหวัดน่านร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานดังกล่าว ณ บริเวณริมน้ำน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน