อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑ 

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑  

 เผยเเพร่: 2018-12-28  |  อ่าน: 264 ครั้ง


                             วันที่  18  -  21 ธันวาคม ๒๕๖๑  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รุ่นที่ ๑ เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง
อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน จำนวน  ๑๖๕  ราย