กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

 • [2022-05-12] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-05-12] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 [2022-04-11] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [2022-04-11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [2022-04-05] สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก: ผัก โกโก้ กล้วย มะม่วงหินพานต์ ส้ม มะม่วง และกาแฟ) กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อย เสริมเพิ่มโภชนาการด้านโปรตีน และเสริมความมั่นคงด้านอาหารแก่ประชากรในพื้นที่จังหวัดน่าน [2022-03-14] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [2022-03-14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [2022-02-24] ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-02-07] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 [2022-02-07] รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565

  กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 


  วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564  กรมประมงจังหวัดน่าน ร่วมจัดนิทรรศการ “ฟางบอล”
  วิธีการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนจากเศษวัสดุเหลือใช้  ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565
  ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
  เป็นประธานในพิธี