">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ต้อนรับ ผอ.กพจ

  • ต้อนรับ ผอ.กพจ 


    วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว รับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และร่วมปลูกต้นรวงผึ่ง ณ บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ โดยมีนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ