">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2565

  • จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2565 


    วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรม ออกหน่วยบริการประชาชน ส่วนราชการต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านภัคดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีพลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ