">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565

  • ปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 


    วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าโคกสูง 2 (บ.ภักดีแผ่นดิน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1, พลตรีอมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, พลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว โดยการนำของนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจำนวนมากกว่า 2,500 ราย เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีกิจกรรม การปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 90,000 ตัว ปลูกต้นไม้ จำนวน 90,000 ต้น, การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริ