">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ.

  • ถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. 


    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ และนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เพื่อถ่ายทอดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ครั้งที่ 2/2565 และข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่