">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3

  • อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3 


    วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป "รุ่นที่ 3 " เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเกษตรกร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีนายสมชาย คล่องวิเชียร นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม