">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

  • ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 


    วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"  จำนวน 10 ราย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว และคณะอาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพด้านการประมงต่อไป  โดยมีนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการฝึกอบรม