">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ

  • สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 


    วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช เพื่อนำไปปล่อย และขยายพันธ์ุ ณ ศูนย์เรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จำนวน 1,500 ตัว ปลาสวาย ขนาด 7 - 9 เซนติเมตร จำนวน 400 ตัว และกบ อายุ 30 วัน จำนวน 500 ตัว