">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565 


     วันที่ 11 มกราคม 2565 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม" Kick Off ไถกลบตอซังข้าว เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.3 " พร้อมว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ในการไถกลบในช่วงออกดอกปลูกให้เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลง ผอ.ถนัด ภูมิอภินันท์)  บ้านดอนมะเกลือ ม.6  ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 11 มกราคม 2565 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม" Kick Off ไถกลบตอซังข้าว เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผาปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.3 " พร้อมว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด ในการไถกลบในช่วงออกดอกปลูกให้เป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง ณ แปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แปลง ผอ.ถนัด ภูมิอภินันท์)  บ้านดอนมะเกลือ ม.6  ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี