">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2565

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2565 


    วันที่ 24 ธันวาคม  2564 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา พร้อมด้วย ดร.สุริยา จงโยธา  ประมงจังหวัดนครราชสีมา และนายชูศักดิ์ จงงาม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565"  ในพื้นที่ ลำสะแทด บ้านดอนเมือง ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ศูนย์ฯ ได้นำพันธุ์ปลาพวง จำนวน 20,000 ตัว และพันธุ์ปลาซ่า จำนวน 2,000 ตัว รวม 22,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในลำน้ำ ลำสะแทด