">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2564

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2564 


    วันที่ 16 กันยายน 2564 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติ เป็นประธานมอบรางวัล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงานอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เข้าไปดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาประจำถิ่นบริเวณพื้นที่ต้นน้ำมูล ที่ชุมชนบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา