ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

  • [2020-09-09] นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) [2020-08-21] ต้อนรับ พล.ร.ต.ไชยา ภาตะนันท์ ผอ.สสก.ศรชล และคณะฯ รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 [2020-08-21] ต้อนรับ พล.ร.ท.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ ซึ่งได้รับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน PIPO ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต และศรชล.จังหวัดภูเก็ต [2020-08-13] ศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ต้อนรับคณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุด Flying Inspection Team (FIT) [2020-08-13] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 [2020-07-30] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 [2020-06-29] ประชุมหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงในสังกัดเขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 3/2563 [2020-06-23] ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์ฯ [2020-06-15] การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล [2020-04-07] ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

    ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561