ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

 เผยเเพร่: 2016-12-20  |  อ่าน: 1,939 ครั้ง


 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง มีภารกิจออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  21 จุด
เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ