รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ 


รับเรื่องร้องเรียน เงินทุนทุนหมุนเวียนฯ

หรือสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับความคิดเห็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ตั้งอยู่ที่โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านหน้าโรงเพาะพันธุ์ปลาเศรษฐกิจภายในศูนย์ฯ