โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีด้านกิจการประมงทะเล”

กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [2019-08-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง [2019-08-22 ] ถอดองค์ความรู้เกษตรกร smart farmer และแจกจุลินทรีย์ ปม.1  [2019-07-30 ] สำนักงานประมงจังหวัด ออกพื้นที่รับฟังความคิดเห็นการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2019-07-25 ] งานประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี รายการ “เกษตรสัมพันธ์” [2019-07-24 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานก่อสร้างที่ 8 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมทำพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ [2019-07-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดประชุมคงคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [2019-07-23 ] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับประมงอำเภอพนัสนิคม รับฟังความคิดเห็นการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2019-07-19 ] ส่งมอบต้นมะม่วงเขียวเสวยและน้ำดอกไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ [2019-07-19 ] วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม กิจกรรมจัดทำซั้งกอ [2019-07-12 ]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีด้านกิจการประมงทะเล” 

 เผยเเพร่: 2019-07-12  |  อ่าน: 144 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการใช้แรงงานที่ดีด้านกิจการประมงทะเล” โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในภาคการประมง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเข้าออกเรือประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย  ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี