..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี

 • [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism-NRM) [2023-05-26] ร่วมประชุม "ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรี" [2023-05-26] จัดประชุมหน่วยงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาลของกรมประมงจังหวัดชลบุรี(FC) [2023-05-26] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-05-26] ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงคราดหอยแครง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ลูกพันธุ์หอยแครงขนาดเล็ก [2023-05-26] ปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism-NRM) [2023-05-26] ฝึกอบรมโครงการยุวประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-05-24] ประชุมรับฟังตวามคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดห้วงเวลาทำการประมง โดยใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทช้อนปู และการกำหนดเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนปู ในที่จับสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี [2023-05-24] ฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลตามหลักพันธุศาสตร์ [2023-05-23] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลหน้าวัดโกมุท

  ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

  ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

  #ขอชิญร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการพระราชทานปลานิล

  ในงาน ????"ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี"????

  ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566

  ณ ลานโพธิ์ กรมประมง